HegA logo

SMART magnetky

svetová novinka na trhu magnetiek

vhodný

 • na rozvíjanie cestovného ruchu

  Bratislava
 • na prezentáciu krásy Slovenska

  Vysoké Tatry
 • pre turistické destinácie

 • pre informačné centrá

 • na podporu agroturizmu

 • na prezentáciu hotela a rezerváciu ubytovania

 • na reklamné spoty

 • pre donáškové služby

  Disponuje vlastným integrovaným softvérovým riešením
 • prístup k aktuálnym katalógom a programom

 • na zvyšenie návštevnosti

marketingový nástroj
suvenír
darček

100%

Android

s pripojením NFC

iPhone

od verzie 7

kompatibilný